open mobile menu close mobile menu

Evaluering akkrediteringsdagen 2017

Akkrediteringsdagen 2017 om den nye ISO 17025 er bak oss. Nå ønsker vi tilbakemeldinger fra dere.

Nå som vi har lagt akkrediteringsdagen 2017 er bak oss, er vi i gang med å planlegge neste års arrangement. I den forbindelse ønsker vi tilbakemeldinger fra dere. 

Ved å besvare skjemaet under gir du oss nyttige tilbakemeldinger vi kan ta med inn i planleggingen av neste års arrangement.

På forhånd, takk. 

Evalueringsskjema

 
Var du fornøyd med tema for dagen?

Var du fornøyd med hvordan temaet ble presentert?

 
 
Var det nyttig å møte kolleger fra andre akkrediterte organisasjoner i pausene?

 
Har du andre tilbakemeldinger som kan hjelpe oss å lage bedre seminar?