open mobile menu close mobile menu

Pasientnære undersøkelser

Pasientnære undersøkelser

NS-EN ISO 22870 Pasientnære undersøkelser (point-of-care-testing, POCT) - Krav til kvalitet og kompetanse

Standarden «Pasientnære undersøkelser (point-of-care-testing, POCT) - Krav til kvalitet og kompetanse» ble oppdatert i 2016 (NS-EN ISO 22870:2016).

Den oppdaterte standarden refererer nå til NS-EN ISO 15189:2012.

Punktene 5.1.3, 5.6.4 og 5.6.7 i NS-EN ISO 22870:2006 er ikke tatt med i ISO 22870:2016.

Teksten for øvrig er lik i de to standardene.

Det er ikke lenger behov for opprettholde NA dokumentet «Kryssreferanse til NS-EN ISO 15189:2012 for akkreditering av Pasientnær analysering (PNA) i henhold til NS-EN 22870:2006» (D00496). Denne trekkes derfor tilbake.

Les mer :

Anne Grændsen

Ledende bedømmer

64 84 86 00

916 96 009

agr@akkreditert.no

Grændsen, Anne