open mobile menu close mobile menu

Stor interesse for ny 17025

NAs forelesere på kurset

60 personar som jobbar med kvalitet på laboratorium samla for å lære om den nye versjonen av kvalitetsstandarden for prøvetaking, testing og vurdering.

I samband med publiseringa av den nye versjonen av ISO/IEC 17025 i slutten av 2017 hadde NA fullsett sal med 160 deltakarar for å lære om den nye kravstandarden. Nå i april kom 60 til på eit nytt seminar med helt likt tema og helt likt program.

Det nye standardet er ikkje ein revolusjon, men nokre av endringane har konsekvensar for korleis laboratoria jobbar med kvalitetssikring og styring. For å få oversikt over endringane har vi også laga eit skjema for GAP-analyse.

Dei organisasjonane som ønskjer å vere akkreditert etter 1. desember 2020 må få systemet sitt godkjent etter den nye versjonen før denne datoen.

NA vil tilby overgangsvurderingar frå 1. september 2018.

Siste frist for overgangsvurdering for å vere trygg på å kome i mål innan fristen er 31.mai 2020.

Presentasjonene fra fra seminaret finnes under. 

Les mer om overgangsordningen her