open mobile menu close mobile menu

Bruk av enheter ved angivelse av resultater innen mikrobiologi

NAs praksis/policy er at resultatangivelsene gitt i aktuell referansestandard / metodestandard skal følges. Det som står i aktuell metode samt de generelle «krav og veiledninger» for bruk av enheter ved resultatangivelse, er førende.

Generell bruk av enheter v/resultatangivelse innen mikrobiologi omtales i følgende «krav og veilednings» -standarder:

  • ISO 8199:2005 (vann) pkt 8.4.4.2 sier at resultat fortrinnsvis skal null-vekst rapporteres som «<1 cfu/volum». Denne åpner også for alternativene «0 cfu/ml» og «ikke påvist».
  • ISO 7218:2007 (flytende og faste prøver) pkt 10.3.2.4.2, null-vekst skal rapporteres som «<1 cfu/ml» eller «<1 cfu/mg».
  • NMKL prosedyre nr 23 pkt 11.1.1, angir at resultat ved null-vekst skal angis som «<1.0 x 10x».

Kvantitative metoder

Ulike referansestandarder/metodestandarder angir ulike enheter for resultatangivelser;

  • «xMPN/gram» eller «xMPN/ml» (x=resultat avlest fra tabell tilhørende aktuell referansemetode) benyttes ofte ved selektiv oppformering, f.eks koliforme i blåskjell (næringsmidler). Det er ulike MPN-tabeller ut fra hva du «gjør» (singel-dilution, multiple-dilution).
  • «cfu» benyttes ofte ved direkte utsåing, ingen behandling av prøve unntatt fortynning.
    («cfu» = «kde» = kolonidannede enhet)

Den enkelte metodestandard inneholder også eksempler på angivelse av resultater.

Eks:

Av opplysninger mottatt av NA, tyder det på at laboratoriene har ulik praksis for resultatangivelse av f.eks kimtallanalyse i vann (22⁰C, NS-EN ISO 6222).
Ved null-vekst på skål på 0-fortynning utgis resultat alt fra «<1 cfu/ml», «ikke påvist/ml» til «0 cfu/ml».
Denne aktuelle referansestandarden angir at resultat skal utgis som «ikke påvist/ml», hvilket da er førende

Kvalitative metoder:

Resultatpresentasjon ved null-vekst for kvalitative metoder er vanligvis «ikke påvist/volumtotal» eller «ikke påvist/vekttotal».