open mobile menu close mobile menu

Revisjon av Klassifiseringsveilederen fra 2013

Den siste utgaven av Klassifiseringsveilederen, "Klassifisering av miljøtilstand i vann" (Veileder 02:2013) ble ferdigstilt i 2013.

Ny revidert utgave av denne veilederen kom i 2015 med følgende endringsmelding :

 

«Det er ikke gjort noen substansielle endringer og ingen nye eller endra verdier for klassegrenser. Det er gjort noen mindre endringer i teksten, retta opp trykkfeil, tatt inn igjen noen uteglemte tabeller fra forrige utgave av veilederen og gjort endringer i layout og i utforming av tabeller. Innholdsmessig er det altså samme veileder som kom ut i 2013. Den siste utgave står angitt som Veileder 02:2013 – revidert 2015».

 

Revidert versjon finner du her