open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsdagen 2016

Endelig program for akkrediteringsdagen 2016. Presentasjoner blir lagt her etter arrangementet.

  Velkommen
  Interne revisjoner / kontroll
  Kundetilfredshet

Vann og avløp

  Avvik gitt i 1.akkrediteringsperiode
  Resultatet fra gjennomført evaluering av ordningen – veien videre
  Nytt fra NA; ny versjon av NA Dok 30

Medisin

  Validering av in-house PCR - kvalititative og kvantitative
  Metodevalidering/verifisering innen patologi
  I lys av akkreditering - Overgang fra Sanger sekvensering
til HTS innen genetisk sykdomsdiagnostikk

Kjemi - Mikrobiologi - Kalibrering

  Nytt fra NA; nye krav til kvalitetssikring (SLP)
og krav til internrevisjon Avvikshåndtering:
årsaksanalyser og korrigerende tiltak
  Verifisering av PCR-metoder
  Hvorfor og hvordan lese et akkreditert kalibreringsbevis


 Sertifisering

  Nytt fra arbeid i EA/IAF
  Avviksstatistikk
  Forventninger til årsaksanalyser

Inspeksjon

  Akkreditering av strømmålinger
  Nytt fra Fiskeridirektoratet
  Strømmålinger - erfaring fra teknisk bedømmer
  Eksempler på rett og feilaktig bruk av strømmålere
Deltakerliste

Her kan du laste ned deltakerlista for akkrediteringsdagen 2016.