open mobile menu close mobile menu

Program og presentasjoner

Foreløpig program. Presentasjoner etc. blir publisert her så fort de er klare

09:00 - 11:00 Plenum

09:00 - 09:20 Velkommen

Direktør i Norsk akkreditering Cecilie Laake og direktør i Standard Norge Jacob Melhus

 

09:20 - 09:45 

ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Berit Bakke, Stami

 

09:45 - 10:00 Pause

 

10:00 - 11:30

ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Guri Kjørven, Standard Norge

ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø erfaringer - Morten Berntsen, KIWA

GDPR - Gullik Gundersen, Datatilsynet

GDPR i praksis, sett fra en teknisk bedømmer - Anders Bergmann, Greenfinger

1130 -1230 Lunsj

Etter lunsj blir det parallellsesjoner. Det vil være mulig å bytte mellom rommene i pauser

 

Rom 1

1230 - 1345 Omfang og fleksibel akkreditering - Beate Brekke Hellerud

1400 - 1445 Erfaringer etter bedømminger med ISO/IEC 17025 - Maarten Aerts

1450 - 1525 Diskusjon og erfaringsutveksling ISO/IEC 17025 - Maarten Aerts

1530 - 1600 E-innsyn - Knut Thomas Sjølie

Rom 2

1230 - 1345 Sertifisering: Observasjoner, diskusjon og erfaringsutveksling - Tove Kristin Dokka

1400 - 1445 Fellestrekk og forskjeller i de ulike akkrediteringsstandardene - Beate Brekke Hellerud

1450 - 1525 ISO 37001 Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Kristian Thaysen

1530 - 1600 Krav til tester som grunnlag for produktsertifisering - Tove Kristin Dokka og Beate Brekke Hellerud

Rom 3 NYTEK

1230 - 1345 Fiskeridirektoratet - Pål Alexander Fossan og Jon Eide Pettersen

1400 - 1445 Observasjoner og nye (frivillige) ordninger, diskusjon og erfaringsutveksling - Brian Jeffrey Reed

1450 - 1525 NYTEK og landbaserte anlegg. Aktuelle problemstillinger og avvik fra besøk - Lars Andre Dahle

1530 - 1600 Bølge- og vindmodellering til lokalitetsrapporter - Svein Erling Hansen

Rom 4

1230 - 1305 Prøvetaking og den nye ISO/IEC 17025 - Maarten Aerts

1305 - 1345 Prøvetaking, kvalitet og måleusikkerhet - Astrid Nordbotten

 

Styringssystem, internrevisjon og avviksbehandling - Anne Lise Lunde og Indira Secic

1400 - 1445 Presentasjon 

1450 - 1525 Gruppearbeid

1525 - 1600 Oppsummering

Skjematisk tidsplan

 

0900 - 0920  Velkommen
0920 - 0945  ISO 45001
0945 - 1000  Pause
1000 - 1130  ISO 45001 og GDPR
1130 - 1230  Lunsj
1230 - 1345  Rom 1  Rom 2  Rom 3  Rom 4
1345 - 1400  Pause
1400 - 1445  Rom 1  Rom 2  Rom 3  Rom 4
1450 - 1525  Rom 1  Rom 2  Rom 3  Rom 4
1530 - 1600  Rom 1  Rom 2  Rom 3  Rom 4
1600 Slutt