open mobile menu close mobile menu

Knut Thomas Sjølie

Kommunikasjonsrådgiver

Knut Thomas er utdannet innen public relations ved Leeds Business School.

Som kommunikasjonsrådgiver i NA jobber han med kommunikasjon innen alle fagområder og mot alle målgrupper.

Knut Thomas er også NAs representant i EAs kommunikasjon og publikasjonskomité.