open mobile menu close mobile menu

Akkreditering av laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

Laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner er organisasjoner som  gjennomfører prøvetaking, tester og vurderer og fortolker analyser. Kalibrering av måleutstyr er også definert som laboratorievirksomhet.

NS-EN ISO/IEC 17025

Akkrediteringsstandard for alle typer prøvings- og kalibreringslaboratorier. Standarden brukes for å akkreditere alt fra medisinske laboratorier til feltkalibrering av måleutstyr. Standarden brukes også for akkreditering av prøvetaking og fortolkning av analysesvar.

NS-EN ISO/IEC 15189

Denne standarden er i prinsippet veldig lik 17025, men er spesialtilpasset medisinske laboratorier. Standarden kan ikke brukes på andre typer laboratorier enn medisinske laboratorier.

NS-EN ISO/IEC 17043

NS-EN ISO/IEC 17043 er kravdokument for akkreditering av arrangører av sammenlignende laboratorieprøving (SLP). SLP brukes for å sikre analyseresultater i alle typer laboratorier.