open mobile menu close mobile menu

Skjemaer for eksterne bedømmere

Skjemaer for eksterne bedømmere

 1. Endring i timepris - eksterne bedømmere (NA-S48)

  Gyldig fra: 22.01.2016 Revisjonsnummer: 6.01 ID: dok00356

  NA-S48: Endring i timepris - eksterne bedømmere

  Merknader

  Endring i heading.

  Last ned Last ned dok00356.docx
 2. Kompetanseoversikt for bedømmereCompetence overview for assessors

  Gyldig fra: 23.05.2018 Revisjonsnummer: 2.00 ID: dok00363

  Last ned Last ned dok00363.xlsx
 3. Oppsummerings- og avviksrapport (Nynorsk)

  Gyldig fra: 23.05.2018 Revisjonsnummer: 11.00 ID: dok00437

  NA-S22n: Oppsummerings- og avviksrapport Ny-Norsk

  Merknader

  I setningen "Følgjande personar frå leiinga til organisasjonen har vore under oppsummeringsmøtet og er informert og samd om suspensjon av ovannemnde delar av akkrediteringsomfanget" er "samd" fjerna.

  Last ned Last ned dok00437.docx
 4. Oppsummerings- og avviksrapport / Summary and NC report

  Gyldig fra: 23.05.2018 Revisjonsnummer: 11.00 ID: dok00312

  NA-S22: Oppsummerings- og avviksrapport Summary and NC report

  Merknader

  i setningen "Following persons from the organization's management has been under summery meeting, are informed and are agree about suspension of the parts of the accreditation scope described above" er "Agree" fjernet i teksten både på engelsk og norsk.

  Last ned Last ned dok00312.docx
 5. Rapport fra eknisk bedømmer/ekspert - NS-EN ISO/IEC 17043:2010

  Gyldig fra: 02.01.2017 Revisjonsnummer: 2.02 ID: dok00271

  NA-S2q: Rapport fra bedømmelse av SLP arrangører utført av teknisk bedømmer/ekspert (ISO 17043)

  Merknader

  Mulighet for fysisk signering er tatt bort. og tabell på side 1 er oppdatert.

  Last ned Last ned dok00271.docx
 6. Rapport fra observasjon av eksaminasjon (NA-S9f)

  Gyldig fra: 02.01.2017 Revisjonsnummer: 3.02 ID: dok00297

  NA-S9f Rapport fra observasjon av eksaminasjon

  Merknader

  Mulighet for fysisk signering er tatt bort. og tabell på side 1 er oppdatert.

  Last ned Last ned dok00297.docx
 7. Rapport fra observasjon av inspeksjon (NA-S9e)

  Gyldig fra: 29.04.2018 Revisjonsnummer: 5.00 ID: dok00295

  NA-S9e: Rapport observasjon av inspeksjon

  Merknader

  Dettee er satt inn i tabell: "Observasjoen er dekkende for følgende deler av akkreditert omfang:"

  Last ned Last ned dok00295.docx
 8. Rapport fra teknisk bedømmer - NS-EN ISO/IEC 17025:2005

  Gyldig fra: 24.04.2017 Revisjonsnummer: 14.06 ID: dok00096

  NA-S2c: Rapport fra teknisk bedømmer ISO 17025:2005

  Merknader

  Punkt om klage på innhold i rapporten er endret. Rapporterende bedømmer er fjernet, men det finnes i tabellen fremst i rapporten.

  Last ned Last ned dok00096.docx
 9. Rapport fra teknisk bedømmer NS-EN ISO15189:2012, inkludert særskilte krav til pasientnær analysering (PNA), NS-EN ISO 22870: 2016

  Gyldig fra: 18.08.2017 Revisjonsnummer: 14.04 ID: dok00095

   NS-EN ISO15189:2012, NS-EN ISO 22870: 2006

  Merknader

  Rapporten er oppdatert mht årstall. ISO 22870 er korrigeret fra 2006 til 2016. Forøvrig ingen andre korrigeringer i rapportmalene.

  Last ned Last ned dok00095.docx
 10. Rapport fra teknisk bedømmer/ekspert for bedømmelse av sertifiseringsorgan, miljøkontrollør, inspeksjonsorgan og teknisk kontrollorgan

  Gyldig fra: 02.01.2017 Revisjonsnummer: 8.02 ID: dok00268

  NA-S2k: Rapport fra teknisk bedømmer/teknisk ekspert for bedømmelse av sertifiseringsorgan, miljøkontrollør, inspeksjonsorgan og teknisk kontrollorgan

  Merknader

  Mulighet for fysisk signering er tatt bort. og tabell på side 1 er oppdatert.

  Last ned Last ned dok00268.docx
 11. Rapport fra teknisk inspektør GLP laboratorium

  Gyldig fra: 02.01.2017 Revisjonsnummer: 4.02 ID: dok00266

  NA-S2h: Rapport fra teknisk inspektør GLP laboratorium

  Merknader

  Endret heading.

  Last ned Last ned dok00266.docx
 12. Rapport vedr. GLP-inspeksjon/ Revisjon av forsøk (NA-S2i)

  Gyldig fra: 17.11.2016 Revisjonsnummer: 4.01 ID: dok00267

  NA-s2i 

  Merknader

  Det er satt inn avkryssingsmulighet for anbefaling og beslutning for "pending", "ikke GLP samsvar" og "ikke GLP samsvar for utvalgte forsøk". Felt for fysisk signering er erstatt av rapport utarbeidet/godkjent av ifelt i tabbl (førtseside)-

  Last ned Last ned dok00267.docx
 13. Reiseregning for Eksterne bedømmere

  Gyldig fra: 01.01.2017 Revisjonsnummer: 3.00 ID: dok00216

  Last ned Last ned dok00216.xls
 14. Reiseregning for Eksterne bedømmere (gyldig fra 22.06.18)

  Gyldig fra: 22.06.2018 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00607

  Merknader

  Ny reiseregning gyldig fra 22.06.18

  Last ned Last ned dok00607.xls
 15. Sjekkliste for inspektør, GLP-forinspeksjon (NA-S37)

  Gyldig fra: 24.06.2015 Revisjonsnummer: 3.00 ID: dok00351

  Merknader

  Nytt format.

  Last ned Last ned dok00351.docx
 16. Taushetserklæring/Declaration of confidentiality

  Gyldig fra: 25.04.2016 Revisjonsnummer: 3.00 ID: dok00280

  Merknader

  Denne tushetserklæringen skal signeres av alle bedømmere og tekniske eksperter og enkelte personer som har kontrakt, eller er involvert i akkrediterings aktiviteter i Norsk akkreditering. This non-disclosure agreement (NDA) shall be signed by all assessors, technical experts and individuals who are contracted or are involved in accreditation activities in Norwegian Accreditation.

  Last ned Last ned dok00280.pdf
 17. Teknisk bedømmers/eksperts rapport fra observasjon av revisjon

  Gyldig fra: 04.01.2017 Revisjonsnummer: 6.04 ID: dok00292

  NA-s9b

  Merknader

  Mulighet for fysisk signering er tatt bort. og tabell på side 1 er oppdatert. Endret heading.

  Last ned Last ned dok00292.docx