open mobile menu close mobile menu

NA-dokumenter for eksterne bedømmere

 

NA-dok dokumenter

 1. Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for Norsk akkreditering (NA Dok 60)General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60)

  Gyldig fra: 20.01.2016 Revisjonsnummer: 2.01 ID: dok00094

  NA dok 60 Disse allmenne vilkår gjelder for oppdrag for Norsk akkreditering om bedømmelse av en organisasjon i tilknytning til akkreditering/GLP-inspeksjon. Endringer er: Endringer i pkt. 3.2 på grunn av implementering av selvbettieningsprrtalen (kun for norske bedømmere). These general conditions apply for tasks given by Norwegian Accreditation related to assessment of an organisation in connection with accreditation/GLP-inspection

  Merknader

  Ednringer i kap. 3.2 i forbindels med implementering av selvbetieningsportalen.

  Last ned Last ned dok00094.pdf
 2. Avklaringer angående overføring av Operatør- og Kjelpasser-sertifikater

  Gyldig fra: 22.06.2018 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00603

  Merknader

  Viser til diskusjon angående overføring av sertifikater under møtet hos DSB den 2. mai 2018. Norsk akkreditering har avklaringer på spørsmål som ble reist under møtet.

  Last ned Last ned dok00603.pdf
 3. Gradering av avvik (NA Dok. 55)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 3.00 ID: dok00090

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Merknader

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Last ned Last ned dok00090.pdf
 4. Sjekkliste for inspektør, GLP-inspeksjon (NA-S38)

  Gyldig fra: 24.06.2015 Revisjonsnummer: 3.00 ID: dok00352

  Merknader

  Nytt format.

  Last ned Last ned dok00352.docx
 5. Veiledning for Norsk akkrediterings bedømmere / Guidance for Norwegian Accreditation assessors

  Gyldig fra: 05.05.2017 Revisjonsnummer: 8.02 ID: dok00078

  Veiledning ved gjennomføring av bedømminger. Endringer i denne versjonen / Changes in this version: Tidligere NA dok 36 ab og er slått sammen til et tospråklig dokument / Previously NA Doc 36 ab and C are combined into a bilingual document

  Merknader

  Frister for mottak og utsending av dokumentasjon i kap. "Etter bedømmingen eller observasjon" er revidert.

  Last ned Last ned dok00078.pdf
 6. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 12.01.2017 Revisjonsnummer: 4.03 ID: dok00072

  Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles av organisasjoner som er akkreditert eller som søker akkreditering. 

  Merknader

  Versjon 4,03 er publisert grunnet ITK-problemer ved publisering av versjon 4,02 på nettsiden. Ingen endringer er foretatt i denne versjonen, men endringer i versjon 4.02 var: Tidligere NA Dok 52 "Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer" er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017 og er erstattet med EA-4/02 og ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00072.pdf