open mobile menu close mobile menu

Nye reiseregulativsatser fra 1.1.2019

Endringene i særavtale om dekning av utgifter til reise og kost finner du i lenkene under.