open mobile menu close mobile menu

Endringer i NMKL 56

Informasjon om endringer i standardmetode NMKL 56 gjeldene fra 2015 (erstatter versjon fra 2008).

  • ÆNDRINGER
    I denne reviderede udgave er der føjet en procedure for verifikason af suspekte
    kolonier, mhp. specifikt at påvise sulfit‐reducerende Clostridier eller C. perfringens.
    Som en konsekvens heraf er titlen på metoden ændret fra ”Anaerobe
    sulfitreducerende bakterier” til ”Sulfit‐reducerende Clostridier”.

NAs database er oppdatert mht år og navn på parameter.

For tekniske bedømmere:

Ved neste bedømmelse er det viktig at dere blir forelagt dokumentasjon/registreringer vedr denne endringen og bekrefter dette i rapporten.

Det er organisasjonens ansvar å ha rutiner for å kontrollere at de utfører analyser i hht gyldige standarder samt dokumentere at en vurdering er gjennomført.