open mobile menu close mobile menu

10 år med ISO 9001-sertifikat forenklet akkrediteringsprosessen

Foto: St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital, Laboratoriemedisinsk klinikk, avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har akkreditert store deler av sine faglige aktiviteter.

-Vi er spesilet stolte over å få akkreditert mange av våre flowcytometriske analyser, sier kvalitetskoordinator Turid Fredriksen ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Flowcytometri, spesielt immunfenotypinger er etterspurt i ulike forskningsprotokoller. Det blir ofte ønske om å legge fram sertifisering eller akkreditering for disse analysene.

Avdelingen har vært ISO 9001-sertifisert i 10 år. I følge Fredriksen var det en fordel å ha systemdelen på plass når de skulle i gang med akkreditering av de faglige aktivitetene.

Hele akkrediteringsomfanget til avdelingen finnes her 

Alle medsinske laboratorier

Norsk akkreditering publiserer oversikt over alle laboratorier med omfang som dekker medisinske analyser i en liste. 

Du finner de medisinske laboratoriene her