open mobile menu close mobile menu

Nye krav til PEFC

PEFC Norge har i perioden 2013-2015 revidert heile det norske PEFC-sertifiseringssystemet. 

Nye, reviderte standarder ble formelt godkjent internasjonalt 14.januar 2016 og trådte i kraft frå 1.februar 2016.
I det reviderte systemet er alle krav og retningslinjer lagt inn i PEFC Norges standarder.

Konkret betyr dette at NA-Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning ikkje lenger er en del av sertifiseringssystemet.

Innholdet i NA Dok 53 er i all hovedsak videreført i de nye standardene «PEFC N 03 – Krav ved gruppesertifisering» og «PEFC N 04 – Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan».

Norsk Akkreditering bruker derfor ikkje NA Dok 53 lenger.

Gjeldende standarder er tilgjengelig på PEFC Norges hjemmeside