open mobile menu close mobile menu

Pasientnær prøvetaking

Veiledning for akkreditering av pasientnær prøvetaking (PNA) etter ISO 15189 og ISO 22970 er publisert på EAs hjemmesider. 

Veiledningsdokumentet er laget for akkrediteringsorgan som skal bedømme «point-of-care testing» (POCT) for medisinske laboratorier som er ansvarlig for prøvetaking ute på avdelingene.  Dokumentet kan også ha en verdi for laboratorieorganisasjoner, da det gir en innsikt i hvordan akkrediteringsorganene vil tolke kravene.

Dokumentet er gitt ut av EAs laboratoriekomité og skrevet av en arbeidsgruppe for medisinsk laboratorier i EA-systemet.

Dokumentet kan lastes ned fra EAs sider her (Ekstern lenke, åpner i nytt vindu)