open mobile menu close mobile menu

Nofima Biolab finner riktig rødfarge i økologisk laks

Illustrasjon fra Nofima foto Terje Aamodt

Rødfarger er viktig når fôrpigmenter fra Japan brukes i fôr til norsk laks som skal selges på det amerikanske laksemarkedet. Nofima Biolab har fått akkreditert en analyse for naturlige pigmentkilder som brukes i økologisk laks

Produsenter av økologisk laks analyserer fargestoffer for å få best mulig pris når fisken selges i inn- og utland.

Rødfargen på fileten er en svært viktig kvalitetsegenskap for laksefisk. Laksefisk er ikke i stand til å produsere fargestoffene selv, derfor tilføres pigment i fôret. Syntetisk astaxanthin benyttes hovedsakelig i fôret til norsk oppdrettslaks og -ørret, men økt produksjon av økologisk laks innebærer krav om bruk av naturlige pigmentkilder. I tillegg til et økende marked for økologisk laks i Norge, er USA, Frankrike og Tyskland store forbrukere av norsk økologisk laks. Panaferd er trolig den naturlige pigmentkilden som brukes mest i økologisk lakseproduksjon.

JX Nippon Oil & Energy Corporation i Japan produserer Panaferd, og har EU-autorisasjon for bruk av Panaferd som fôringrediens i fôr til fisk. Autorisasjonen gis av EFSA (European Food Safety Authority). Denne autorisasjonen må fornyes, og for å oppnå fornying må den analytiske metoden valideres av et uavhengig laboratorium. Det var her Nofima Biolab kom inn i bildet.

De som kjøper analysen er blant annet produsenter av Panaferd-holdig fôr og produsenter av økologisk laksefisk. Riktig mengde pigment er viktig for prisen på fôret og fargen på fisken.

Akkreditering for astaxanthin, canthaxanthin og adonirubin i Panaferd (A 92)

Nofima Biolab har fått akkreditering for metoden «A 92 Astaxanthin-Panaferd». Panaferd er en naturlig pigmentkilde som benyttes i økende grad i norsk oppdrett. Metoden analyserer de åtte karotenoidene som finnes i Panaferd: Astaxanthin, canthaxanthin, adonirubin, β-karoten, echinenon, 3-hydroxyechinenon, asteroidenon og adonixanthin. Det er de tre dominerende karotenoidene i Panaferd som er akkreditert: Astaxanthin, canthaxanthin og adonirubin. Karotenoidene ekstraheres fra prøven ved bruk av organiske løsemidler og analyseres ved bruk av væskekromatografi (HPLC).

Se hele akkrediteringsomfanget til Test 045 her