open mobile menu close mobile menu

Nytt arkivsystem, flere referansenummer

Norsk akkreditering har oppdatert arkivsystemet. Dere kan oppleve at vi bruker to forskjellige referansenummer på samme prosjekt

3. september gikk NA over på et nytt arkivsystem.

Dere vil se at vi i en periode bruker to forskjellige referansenummer i samme sak. Dette har ingen praktisk betydning for saksbehandling og annen korrespondanse med oss. 

Hva må dere gjøre?

Dere kan bruke begge referansene når dere kontakter oss. Våre systemer skal ivareta overgangen og håndterer begge referansene.

Ved spørsmål kan dere kontakte vår arkivansvarlig eller en av våre prosjektkoordinatorer.