open mobile menu close mobile menu

Endringer i priser 2018

Endring i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester for 2018

Nærings- og fiskeridepartementete har vedtatt å øke timeprise, årsgebyr og søknadsgebyr med 2,7 % med virkning fra 1. januar 2018. 

Endringene innebærer kun endring av priser i tråd med den alminnelige kostnadsveksten. Det er derfor ikke gjennomført  alminnelig høring om endringene, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.