open mobile menu close mobile menu

Nye personvernregler

Norsk akkreditering forbereder implementering av nye personvernregler

Den europeisk personvernforordning The General Data Protection Regulation, GDPR trer i kraft i Norge snart.

Forordningen skal implementeres i hele EU- og EØS-området. Den har som mål å gi innbyggerne i EU og EØS større kontroll over sine egne personopplysninger og sikre at informasjonen beskyttes. 

Du kan lese NAs personvernerklæring her

 

 

Mer informasjon om regelverket

Mer informasjon om nytt regelverk, innføring i norsk lovgivning og endringene som følger av implementeringen finnes på Datatilsynets nettsider