open mobile menu close mobile menu

Nye priser i 2017

Nye priser i 2017

Nærings- og fiskeridepartmentet har vedtatt endringer i gebyrforskriften.

I tråd med den alminnelige kostnadsveksten har Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt å øke Norsk akkrediterings timepris, årsgebyr og søknadsgebyr med 2,8 pst.

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.

Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester finnes her.

Les mer :
Hva koster en akkreditering?

Norsk akkrediterings gebyrer fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. 

Prisen for en akkreditering består av søknadsgebyr, saksbehandlingsgebyr, årsgebyr og reisekostnader.