open mobile menu close mobile menu

Justervesenet pensjonerer kiloen

Den Norske kiloen Foto Justervesenet

I over hundre år har kiloen blitt definert som vekten av et lodd i et skap i Paris, nå skal dette endres.

For oss som er litt over gjennomsnittlig interessert i målinger er det store ting som skal skje denne uka, overgangen fra en fysisk gjenstand til et eksperiment basert på Plancks konstant for å definere en kilo. Dette har stor måleteknisk betydning.

Det gamle kiloloddet har (kanskje) mistet litt masse gjennom årene, eller lagt på seg flere støvmolekyler. For badevekta hjemme har ikke dette mye å si, men akkumulert opp til alt som veies i verden kan dette få store konsekvenser.

Når vi nå forhåpentligvis går over til en naturkonstant for å realisere kiloen vil dette minske usikkerheten for all veiing. Vi vil få mulighet til å veie ting mer nøyaktig. Økt nøyaktighet gir økt tillitt når vi handler varer basert på vekt.

Kiloen er den siste av de syv grunnenhetene for måling som går fra fysiske gjenstander til et etterprøvbart eksperiment.

Fra før har SI-enhetene; lengde, tid, elektrisk strøm, temperatur, stoffmengde og lysstyrke blitt redefinert.