open mobile menu close mobile menu

Ny ISO 17025 er publisert

Det mest populære standardet for vurdering av kompetanse til prøvings- og kalibreringslaboratorium har akkurat blitt oppdatert. Revisjonen har vore nødvendig for å ta innover seg endringane i laboratoriemiljø og arbeidspraksis dei siste åra.

Kva er dei viktigaste endringane i 2017-versjonen?

  • Omfanget dekkjer prøvetaking som eigen aktivitet i samanheng med etterfølgjande kalibrering og testing 
  • Prosesstilnærminga samsvarer med nyare standarder som ISO 9001 kvalitetsstyring, ISO 15189 kvalitet ved medisinske laboratorium og ISO / IEC 17021-1 krav til revisjons- og sertifiseringsorgan
  • Standardet har fått eit sterkare fokus på informasjonsteknologi og tek inn over seg bruken av datasystem, elektroniske registreringar og produksjon av elektroniske resultat og rapportar
  • Eit nytt kapittel introduserer risikobaserte tilnærmingar

Les meir om standardet på og andre nyheter frå ISO her

Standarden i Engelskspråklig utgåve er tilgjengeleg på Standard Norges sider

Standard Norge har uttalt at standarden skal oversettes til norsk, men har foreløpig ikkje kommet med en dato for når dette arbeidet skal være ferdig.