open mobile menu close mobile menu

Styringssystem i ISO 15189

ISO 15189-akkreditering betyr at laboratoriet også arbeider i tråd med prinsippene i ISO 9001:2008

International Accreditation Forum (IAF), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) og International Organization for Standardization (ISO) har utstett en oppdater uttalelse om ledelsesystemkravene i ISO 15189. Endringen fra den forrige versjonen er oppdatering av henvisning til riktig versjon av standarden etter at 2012-versjonen ble sluppet. 

I praksis betyr uttalelsen at laboratorier akkreditert for ISO 15189:2012 også jobber i henhold til prinsippene i ISO 9001:2008. Det er altså ikke hensiktsmessig å sertifisere  et laboratorium som allerede er akkreditert. 

Last ned uttalelsen her

Les mer om samarbeident mellom ISO, ILAC og IAF her