open mobile menu close mobile menu

Nye ISO/TS. 9002 gir rettleiing til ISO 9001:2015

Det nye standard frå ISO gjer ei punkt for punkt-rettleiing og eksempel til krava i ISO 9001

Det nye standard frå ISO gjer ei punkt for punkt-rettleiing og eksempel til krava i ISO 9001, og gjer det enklare å utvikle og implementere ein kvalitetleingssystemet tilpassa behova til organisasjonen din.

ISO/TS. 9002 er ideell for organisasjonar som ønskjer ei betre forståing av krava i ISO 9001. Dokumentet inneheld ikkje noko nye krav, men gir rettleiing og eksempel på korleis du kan forstå og jobbe med punkta i ISO 9001 slik at du får størst mogeleg nytte av kvalitetleingssystemet.

Lær meir om ISO/TS 9002 på standard.no