open mobile menu close mobile menu

Sertifisering av mattryggleik

Sertifiseringsstandarden for styringssystem innnen mattryggleik blir revidert 

ISO 22000 kan vere viktig for eksport av mat frå Noreg. Det bør derfor vere i Noreg si interesse å få ein standard som er tilpassa norsk næringsmiddelindustri. Kanskje spesielt for fiskeindustrien, som blir ein viktig berebjelke i norsk eksport framover.

Arbeidskomitéen som jobbar med revisjonen møtest i Kjøbenhavn i juni i 2016, for å diskutere ein andre Komité-kladd. Dei ble ikkje enige om teksten i første utkas. Les mer på ISOs sider.