open mobile menu close mobile menu

Ny ISO 17025, nytt seminar?

Vi ønsker å kartlegge behovet for et tilsvarende seminar våren 2018

Akkrediteringsdagen for ny ISO 17025-standard ble overtegnet på kort tid. Vi har nå flere på venteliste som ønsker plass på seminaret. I den forbindelse ønsker vi å kartlegge behovet for å arrangere et tilsvarende seminar første halvår 2018.

Vennligst bruk skjemaet under for å registrere din interesse for et tilsvarende seminar våren 2018. Alle som registrerer seg vil få e-post-varsel hvis vi legger ut et nytt seminar til våren. 

Meld interesse for ISO 17025-seminar våren 2018

Navn:
E-post
  
Jeg ønsker informasjon om neste ISO 17025-seminar