open mobile menu close mobile menu

IAF-mla om personellsertifisering

Mr Xiao Jianhua, IAF Chairman sammen med Geir Samuelsen på signeringssermonien i New Delhi november 2016

Norsk akkrediterings (NA) multilaterale avtale med International Accreditation Forum (IAF) dekker nå også personellsertifisering ISO/IEC 17024. Dette ble bestemt under den årlige generalforsamlingen som fant sted i New Delhi i begynnelsen av november.

IAF er en global samarbeidsorganisasjon for akkrediteringsorgan. IAFs viktigste oppgave er å utvikle ett verdensomspennende program for samsvarsvurdering, som reduserer risiko for selskaper og deres kunder ved å forsikre dem om at akkrediterte sertifikater er til å stole på. Akkreditering forsikrer brukerne om at kompetanse og upartiskhet er ivaretatt hos et sertifiseringsorgan.

Norske selskaper som opererer internasjonalt vil nå kunne få en akkreditering fra NA med forankring i vår multilaterale avtale med IAF, noe som gir større muligheter og tilgang til et utvidet marked. 

Vår avtale med den europeiske samarbeidsorganisasjonen EA inneholder allerede personellsertifisering.