open mobile menu close mobile menu

Erfaringsmøte om EU ETS

Erfaringsmøte om EU ETS

15. september var Norsk akkreditering vertskap for det årlige kontaktmøtet mellom Miljødirektoratet, NA og verfikatører som jobber i Norge.

Erfaringsmøtet holdes årlig for å styrke verifikajsonsordningene for EUs klimakvotesystem i Norge. 

Referat fra møtet:

1. Velkommen v/ Maarten Aerts

2. Presentasjon av Miljødirektoratets arbeid og funn ved gjennomgang av utslippsrapporter 2016 v/Jannicke Øen: se egen presentasjon

3. Presentasjon og diskusjon av forhåndsinnsendte spørsmål fra verifikatører
a) Q1 Korrigering og re-verifikasjon av utslippsrapporter: Verifikatørene spilte inn at det er prosessen internt iht. kravene i AVR som medfører at re-verifikasjon er tidkrevende. Miljødirektoratet vil utveksle erfaringer med andre medlemsland på neste TF AV, og vil også se på om rapporteringsskjemaet kan forbedres med ytterligere automatiske sjekker/sjekkliste.

b) Q2 Krav til de-minimis kildestrømmer: Miljødirektoratet følger artikkel 26 (3) MRR. Ikke-trinnsmetoder må begrunnes/dokumenteres.

c) Q3 Verifisering av tildelingsdata: Miljødirektoratet viste til artikkel 8 om verifikasjon i CIM (tildelingsreglene). Søknad må sendes innen ett år etter oppstart av endret drift, men den første søknaden til Miljødirektoratet må ikke være ferdig verifisert.

d) Q4 Kategorisering av installasjoner og kildestrømmer: Kildestrømmene skal kategoriseres iht. MRR artikkel 19. En kidlestrøm må ikke kategoriseres som stor selv om virksomheten kun har en kildestrøm.

e) Q5 Måleutstyr utenfor operatørs kontroll /Justervesenet: se egen presentasjon fra Norsk Akkreditering.

f) Q6 Manglende samsvar mellom Altinn-skjema og intern rapportering (desimaler): skjemaet kan justeres til flere desimaler, men det er usikkert om dette vil løse problemet.

4. Presentasjon av arbeid i EA og NA v/Maarten Aerts: se egen presentasjon

5. Presentasjon av scenario II fra AV Training Event 2016 og påfølgende diskusjon ledet av Maarten Aerts: se egen presentasjon av oppsummeringspunkter fra NA og Håndbok

6. Erfaringer fra AV Training Event 2017 v/Maarten Aerts: se egen presentasjon

7. Diskusjon om informasjonsutveksling mellom verifikatører – samarbeid om verifikasjonsbesøk: To ulike scenarioer (se presentasjon fra Miljødirektoratet) ble diskutert. Det ble ikke endelig konkludert i saken. Miljødirektoratet vil vurdere å ta opp temaet på neste TF AV.

8. Oppsummering/avslutning

Les mer :

Maarten Aerts

Akkrediteringsansvarlig

64 84 86 00

413 91 183

mae@akkreditert.no

Aerts, Maarten