open mobile menu close mobile menu

1 år igjen med gamle ISO 9001 og 14001

Frå 14. september 2018 blir ISO-sertifikat som ikkje er konverterte til ny utgåve ugyldige.

IAF (International Accreditation Forum) og ISO har publisert ei felles utsegn om overgangsordninga for ISO 9001 og 14001. Sjå utsegenet her.

15. september 2017 markerer at det er eitt år igjen før alle sertifikat må vere konverterte for framleis å vere akkreditert. Sertifiakat etter den gamle standarden er ikkje lenger å anse som akkrediterte etter denne datoen.

Du finn oversikt over sertifiseringsorgan som kan sertifisere dei nye versjonane under NA si akkreditering her

Les meir på European Accreditation sin sider her