open mobile menu close mobile menu

Ny EA-logo

New EA logo in different alignments

EAs nye logo frå 2015, året EA feirer sitt 15-årsjubileum

"Jeg er glad for å presentere den nye EA-logoen samme år som vi feirer vårt 15 års jubileum. Den nye logoen er absolutt en del av den kontinuerlige utviklingen av EA og forbedret måte EA skal kommunisere med våre medlemmer og interessenter ", sier Thomas Facklam, EA formann.

Denne attraktive og unike logoen er ein del av EA sin nye visuelle identitet som skal gi eit positivt bilete av organisasjonen, og dermed auke EA medlemene si kjensle av tilhøyrsel.

Det nye EA logoen sin design er moderne; den passar både print og online innhald. Mens den tidlegare logoen hadde berre ei horisontal justering, kan den nye visast i horisontale, vertikale og kvadratiske versjonar Den er meir fleksibel. Det nye designa har også ei gul stjerne for å vise tilknyting til EU og Europakommisjonen (EC).