open mobile menu close mobile menu

Inger Cecilie Laake ny direktør i NA

Inger Cecilie Laake, ny direktør

Nærings- og fiskeridepartementet har ansatt Inger Cecilie Laake som ny direktør i Norsk akkreditering (NA). Hun starter sitt seksårige åremål som direktør 15. mars 2017.

Departementet har ved denne ansettelsen sørget for solid akkrediteringsfaglig kompetanse i direktørstolen til NA. Cecilie har over 20 års erfaring fra Norsk akkreditering. Hun har vært både ledende bedømmer, kvalitetssjef, seksjonssjef og fungerende direktør.

- Dette blir en spennende oppgave for meg personlig. Å lede en så spennende arbeidsplass hvor jeg har jobbet store deler av min yrkesaktive karriere er noe jeg ser veldig frem til, sier Cecilie.

Departementet understreker at ny direktør ikke betyr en ny retning for NA. Etaten skal fortsatt arbeide for at varer og tjenester fra Norge skal få tilgang til nasjonale og internasjonale markeder.

- I tiden fremover skal vi i NA jobbe med å forbedre våre tjenester nasjonalt. Akkrediterte organisasjoner og brukere av akkrediterte ordninger fortjener et moderne og tilstedeværende akkrediteringsorgan i Norge. Det blir fortsatt vår jobb å sørge for norske produsenter får enkel markedsadgang, spesielt hos våre nærmeste naboer i EU og EØS-området, avslutter Cecilie.

Inger Cecilie Laake

Inger Cecilie Laake er 51 år, gift med to barn og bosatt på familiegården rett utenfor Jessheim sentrum. Hun er sivilingeniør fra NTNU (NTH), avdeling for elektro og data.

Norsk akkreditering

Norsk akkreditering er utpekt av Nærings- og fiskeridepartementet til å utføre teknisk akkreditering. Norsk akkreditering er også inspiserende myndighet i henhold til OECDs regelverk om God Laboratoriepraksis, GLP.

Akkreditering er et virkemiddel for gjøre det enklere å drive handel med varer og tjenester. Enkelt forklart er akkreditering et bevis på at sertifikater, laboratorieresultater og andre tekniske dokumenter er utstedt av kompetente organisasjoner.