open mobile menu close mobile menu

CASCO-veileder om personellsertifisering

Illustrasjon, ISOs logo

ISO CASCO har utarbeidet en veileder for personellsertifisering. Veilederen kan hjelpe sertifiseringsorgan og eiere av personellsertifiseringsordninger med å forstå krav i ISO 17024.

Den nye veilederen er utarbeidet for å støtte sertifiseringsorgan i akkrediteringsprosessen med ISO 17024.

Standarden gir veiledninger som kan være nyttig i forbindelse med:

  • Utarbeidelse av en ny sertifiseringsordninger
  • Validering av eksisterende sertifiseringsordning(er)
  • Årsaksanalyser for korrigerende tiltak på avvik fra interne revisjoner eller fra NA

Veiledningen gir veiledning til:

  • Kategorier av sertifiseringsordninger
  • Elementer i sertifiseringsordningen
  • Prosesskrav
  • Utvikling og gjennomgang av ordningen

Les mer om veilederen her

CASCO er ISOs komite for samsvarsvurderinger. Det vil si at CASCO er ansvarlig for eksempelvis sertifiseringsstandardene i 9000-serien og akkrediteringsstandardene i 17000-serien.