open mobile menu close mobile menu

Første med anti-korrupsjon- og arbeidsmiljøsertifisering

Kiwa-logo Illustrasjon

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering var først i Norge til å bli akkreditert for de nye ledelsestandardene for arbeidsmiljø og anti-korrupsjon.

Sertifisering av ledelsessystemer er en måte å vise at man følger de samme internasjonale standardene som industrien i de aller fleste land over hele jorda følger. Dette gjør at man lettere kan stole på hverandre når man skal handle varer og tjenester i andre land.

At Kiwa TI sertifisering nå kan sertifisere for arbeidsmiljø- og anti-korrupsjonsledelse betyr at det blir lettere for norsk industri å sertifisere seg for disse ordningene. Med disse sertifikatene på plass kan det bli enklere å få solgt varer og tjenester i land hvor man ønsker fokus på denne type problemstillinger.

Du finner Kiwas akkreditering her

Anti-korrupsjon - NS-ISO 37001:2016

Korrupsjon er et utstrakt fenomen i store deler av verden. Korrupsjon favner sosiale, moralske, økonomiske og politiske problemstillinger. Det undergraver rettssikkerhet og myndigheter og er et hinder i kampen mot fattigdom.
Med et ledelsessystem sertifisert etter ISO 37001 har en tredjepart, sertifiseringsorganet, gjort en vurdering av hvorvidt en organisasjon jobber profesjonelt med å forhindre korrupsjon i egen virksomhet. Å kreve akkrediterte ISO 37001-sertifikater av alle underleverandører er et effektivt virkemiddel for å sikre at egen drift ikke bidrar til korrupsjon.

Arbeidsmiljø NS-ISO 45001:2018

Organisasjoner er ansvarlige for sine ansattes, og andre som kan påvirkes av virksomhetens, arbeidsmiljø. Dette gjelder både fysisk og psykisk helse.

Formålet med ledelsessystemsertifiseringskravene er å gi et rammeverk der ansvarlige arbeidsgivere kan arbeide systematisk med å forhindre dårlig arbeidsmiljø, skader som direkte grunnes virksomheten. Systemet legger til rette for kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet.

Sertifisering etter NS-ISO 45001 viser at organisasjonen som et minimum følger alle relevante lover som omhandler arbeidsmiljøet i det landet virksomheten er lokalisert. Det er mulig for organisasjoner å prestere bedre enn minstekravet i lovtekstene. Derfor er systemet lagt opp slik at organisasjonene skal vise at de hvert år forbedrer seg, også utover lovkravet.

Oversikt over alle systemsertifiseringsorgan Det er 11 sertifiseringsorgan som er akkreditert for å sertifisere ledelsesystemer under Norsk akkrediterings ordninger. Disse organene sertifiserer generelle ledelsesystemer som ISO 9001, men også mer spesifikke ledesesystemer som IT-sikkerhet (27001), Mattrygghet (22000) Miljøstyring (14001) og flere andre standardiserte sertifiseringsordninger.