open mobile menu close mobile menu

NA på ILAC og IAFs årsmøter

NA på ILAC og IAFs årsmøter

NA deltar med tre representanter på ILAC og IAFs årlige samlede møter i Singapore. Årets møte markerer et fortsatt tett faglig samarbeid mellom de to organisasjonene. Dette møtet er også en markering av 25 år siden opprettelsen av IAF.

Våre Norske deltakere er:

Inger Cecilie Laake, direktør NA

Maarten Aerts, Akkrediteringsansvarlig laboratorieområdet

Tove Kristin Dokka, Akkrediteringsansvarlig på sertifiserings- og inspeksjonsområdet

NAs forpliktelser for det internasjonale samarbeidet om akkreditering i hele verden organiseres av International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) og International Accreditation Forum (IAF). Disse to organisasjonene legger årets viktigste møter til et felles arrangement. I år er den 10 dager lange møteserien lagt til Singapore.

Det  er 10 intense dager for våre tre representanter, med møter fra 08:30 om morgenen til sent på kveld hver dag.

Våre tre skal ivareta Norske interesser i et mangfold av møter og for en rekke problemstillinger der Norske interesser må ivaretas. Seg imellom koordinerer de deltakelse i over 50 ulike møter og arrangementer.

For mer informasjon om møtene, besøk nettsidene for arrangementet

Les mer :

Inger Cecilie Laake

Direktør

64 84 86 00

411 26 814

icl@akkreditert.no

Laake, Cecilie

Maarten Aerts

Akkrediteringsansvarlig

64 84 86 00

413 91 183

mae@akkreditert.no

Aerts, Maarten

Tove Kristin Dokka

Akkrediteringsansvarlig

64 84 86 00

957 51 309

tkd@akkreditert.no

Dokka, Tove Kristin