open mobile menu close mobile menu

ISO 17025 revideres

Hilde og Anne Lise bruker dagen på ISO 17025

Hilde og Anne Lise går gjennom ISOs andre komitekladd til ny ISO 17025

Norsk akkreditering deltar i Standard Norges speilkommite for revisjon av ISO 17025. Nå jobber Anne Lise Lunde og Hilde Angell Eid i Norsk akkreditering med våre kommentarer til komitekladd nummer 2 (ISO CD2).

ISO 17025 er den mest brukte akkrediteringsstandarden i Norge, med rundt 100 akkrediteringer under våre ordninger. Standarden brukes til akkreditering av prøvetaking, analyser, kalibrering og vurdering og fortolkning.

Neste utgave av ISO 17025 bygges på ISOs nye High Level Structure (HLS), en stadardisert måte å bygge kvalitets- og ledelsestandarder. Overgangen til HLS betyr endringer i hvordan standarden er bygd opp. Det skal også bli enklere å bruke standarden sammen med ISO 9001 og de andre ledelsessystemstandardene som alle kommer i HLS-utgaver.