open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for MSYS 011

ROLI Certification AS

Postboks 60
5447 Mosterhamn

post@roli-certification.no; rolf@roli-certificatio

http://www.roli-certification.no

Norsk akkreditering
MSYS 011

Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17021-1

29.10.2004

21.11.2019


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: ROLI Certification AS Åsen
5440 Mosterhamn
er akkreditert for sertifisering av styringssystemer i henhold til følgende standarder:
Standard
Betegnelse
Merknad
Standard
NS-EN ISO 14001: 2004
Betegnelse
Miljøstyringssystemer. Spesifikasjon med veiledning
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
NACE-kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
03.2
Fiskeoppdrett og klekkerier 
09.1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 
25
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 
28.2
Produksjon av andre maskiner og annet utstyr til generell bruk 
30.1
Bygging av skip og båter 
33.1
Reparasjon av metallvarer, maskiner og utstyr 
38.3
Materialgjenvinning  
42.9
Bygging av andre anlegg 
43.2
Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid 
43.9
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet  
46.6
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr 
62
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 
63.1
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web-portaler 
71.1
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 
86.1
Sykehustjenester 
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
Standard
NS-EN ISO 3834-2: 2005
Betegnelse
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer Del 2: Fullstendige kvalitetskrav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
NACE-kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
Sveis
Sveisebedrifter 
Sveis
Sveisebedrifter 
Sveis
Sveisebedrifter 
Standard
NS-EN ISO 9001:2008
Betegnelse
Systemer for kvalitetsstyring
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
NACE-kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
03.2
Fiskeoppdrett og klekkerier 
09.1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 
25
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 
28.2
Produksjon av andre maskiner og annet utstyr til generell bruk 
30.1
Bygging av skip og båter 
33.1
Reparasjon av metallvarer, maskiner og utstyr 
38.3
Materialgjenvinning  
42.9
Bygging av andre anlegg 
43
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
43.2
Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid 
43.9
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet  
46.6
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr 
62
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 
63.1
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web-portaler 
71.1
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 
86.1
Sykehustjenester 
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
Standard
NS-EN ISO 9001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
NACE-kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
Standard
NS-EN ISO 14001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
NACE-kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 20
Skipsbygging 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 33
Informasjonsteknologi 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester