open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for PROD 010

Aquastructures AS

Kjøpmannsgt. 21
7013 Trondheim

73 83 17 47

are@aquastructures.no; joachim@aquastructures.no

http://www.aquastructures.no

Norsk akkreditering
PROD 010

Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065

10.12.2008

20.01.2019


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Aquastructures AS Kjøpmannsgt. 21
7013 Trondheim
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Hovedkomponenter og konstruksjonsdeler
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Organisasjon som utfører ettersyn og reparasjon av not
Sert. system ISO Guide 67
Merknader