open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for PROD 010

Aquastructures AS

Kjøpmannsgt. 21
7013 Trondheim

73 83 17 47

are@aquastructures.no; joachim@aquastructures.no

http://www.aquastructures.no

Norsk akkreditering
PROD 010

Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065

10.12.2008

01.10.2023


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Aquastructures AS Kjøpmannsgt. 21
7013 Trondheim
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Not, flytekrage og flåte
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Organisasjon som utfører ettersyn og reparasjon av not
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Organisasjon som utfører utlegging av fortøyning for flytende akvakulturanlegg
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Ekstrautstyr
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
FOR-2017-06-19-941, Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Kar, rør og slanger
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
NS 9416:2013