open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for PERS 003

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Kabelgaten 2, 0580 Oslo
Postboks 141, Økern, 0509 Oslo

Tlf. 98 29 02 84 Faks. 22 11 19 40

laila.sande@kiwa.com

http://www.teknologisk.no/ti-sertifisering

Norsk akkreditering
PERS 003

Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17024

01.07.1996

16.06.2019


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS Forusparken 22,
4031 Stavanger
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-3: 1999+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising - Del 3: Kopper og kopperlegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-4: 1999+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising - Del 4: Nikkel og nikkellegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-5: 2000+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising -Del 5: Titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
Strålevernhefte 28: 2004
Tilhørende tekst
Normativt dokument - Strålevernsertifisering av personell innen industriell radiografi
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-2: 2004+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 2: Aluminium og aluminiumlegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS 415-1
Tilhørende tekst
Driftsinspektører. Del 1: Regler for eksaminering og sertifisering
Merknader
Normativt-dokument
ASME BPV&C Section IX Welding & Brazing Qualifications codebook
Tilhørende tekst
Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing Operators
Merknader
Normativt-dokument
AWS QC7: 1993
Tilhørende tekst
Standard for AWS Certified Welders
Merknader
Normativt-dokument
NS 416-1
Tilhørende tekst
Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP) - Del 1: Sertifisering
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN 13067: 2012
Tilhørende tekst
Plastsveiseteknisk personell - Godkjenning av sveisere - Sveiste forbindelser av termoplast
Merknader
Normativt-dokument
Norsk Gassnorm: 2010
Tilhørende tekst
Sertifisering av gassteknikere og faglig leder
Merknader
Normativt-dokument
NS 477:2012
Tilhørende tekst
Sveising - Regler for sertifisering av sveiseinspektører
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-1
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 14732:2013
Tilhørende tekst
Sveiseteknisk personell - Kvalifisering av sveiseoperatører og maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 13585:2012
Tilhørende tekst
Hardlodding - Godkjenning av hardloddere og hardloddeoperatører
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9712:2012
Tilhørende tekst
Ikke-destruktiv prøving - Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.3
Normativt-dokument
FG-900
Tilhørende tekst
FG-Regler for automatiske slukkesystemer Sertifisering av personell
Merknader
Normativt-dokument
Temaveiledning til forskrift 8.juni 2009 om håndtering av farlig stoff.
Tilhørende tekst
Kapittel 2 - Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer: Godkjenning av kjelpassere, kjeloperatører
Merknader
FOR-2009-06-08-602, Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
Normativt-dokument
AWS D17.1/D17.1M-AMD1
Tilhørende tekst
Specification for Fusion Welding for Aerospace Applications
Merknader
Normativt-dokument
FG 750
Tilhørende tekst
FG-regler for Automatiske brannalarm anlegg. Sertifisering av personell
Merknader