open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for PERS 020

SOFT Sertifisering AS

Postboks 37 Fantoft
5899 Bergen

93283601

bjarte@ttsoft.no

http://www.softsertifisering.no

Norsk akkreditering
PERS 020

Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17024

23.01.2015

23.01.2020


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: SOFT Sertifisering AS Fantoftneset 1
5072 Bergen
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NS 9600-1:2010
Tilhørende tekst
Arbeid i tau - Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell
Merknader