open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for CAL 043

MeterTech AS

Klæbuveien 194
7037 Trondheim

+4790810150

aa@metertech.no

http://www.metertech.no

Norsk akkreditering
CAL 043

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

01.12.2015

01.12.2020


Akkrediteringen omfatter:
Måleområde og usikkerhet vises bare på større skjerm
Den administrative/geografiske enheten: MeterTech AS Klæbuveien 194
7037 Trondheim
Permanent laboratorium K01 Elektriske størrelser

Elmåler aktiv energi. 60-240V 0,05-10A.
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Effektfaktor = 1
± 0,04
4.5.18 Kalibrering av målere ved permanent laboratorium
Effektfaktor >= 0,5
± 0,05
Merknad/ref. til intern prosedyre:
Elmåler aktiv energi. 60-240V 10-120A.
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Effektfaktor = 1
± 0,07
4.5.18 Kalibrering av målere ved permanent laboratorium
Effektfaktor >= 0,5
± 0,13
Merknad/ref. til intern prosedyre:
Elmåler reaktiv energi. 60-240V 1-5A.
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Effektfaktor = 0,8i/0,8k
± 0,06
4.5.18 Kalibrering av målere ved permanent laboratorium
Merknad/ref. til intern prosedyre:
Den administrative/geografiske enheten: MeterTech AS - Feltlaboratorium Klæbuveien 194
7037 Trondheim
Feltlaboratorium K01 Elektriske størrelser

Elmåler aktiv energi. 60-240V 0,05-10A.
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Effektfaktor = 1
± 0,04
4.5.23 Kalibrering av målere ved feltlaboratorium
Effektfaktor >= 0,5
± 0,05
Merknad/ref. til intern prosedyre:
Målesystem for måling av elektrisk energi.
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Krav til måling av sentralnettsutveksling
± 0,04
4.5.9 Kontroll av målekjeden
Merknad/ref. til intern prosedyre:
Elmåler reaktiv energi. 60-240V 1-5A.
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Effektfaktor = 0,8i/0,8k
± 0,06
4.5.23 Kalibrering av målere ved feltlaboratorium
Merknad/ref. til intern prosedyre: