open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for CAL 003

Intertek West Lab AS

Postboks 139
4056 Tananger

Tlf. 51 94 01 00 Faks. 51 82 79 51

trude.maren.mo@intertek.com

http://www.intertek-wl.no

Norsk akkreditering
CAL 003

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

11.03.1991

29.04.2020


Akkrediteringen omfatter:
Måleområde og usikkerhet vises bare på større skjerm
Den administrative/geografiske enheten: Intertek West Lab AS Oljeveien 2
4056 Tananger
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Masse,volum og væsker, rørnormal
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
> 100 l
0,03 %
Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.7
Masse,volum og væsker, kort rørnormal
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
10- 500 l
0,02 %
Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.24 Gjelder kalibrering av kort rørnormal
Volum av væske i bevegelse, gjennomstrømningsmåler
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,4- 800 m³/h
0,025 %
Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.9 Gjelder kun kalibrering av volumetrisk væskemåler med pulsutgang
Volum av væske i bevegelse, gjennomstrømningsmåler
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,4- 800 m³/h
0,035 %
Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.28 Kalibering av ultralydmåler med puls utgang
Masse av væske i bevegelse, gjennomstrømningsmåler
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,4- 800 tonn/h
0,07 %
Merknad/ref. til intern prosedyre: SP.4.5.30 Kalibrering av massemåler med puls utgang