open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for CAL 022

Norsonic AS

Norsonic Kalibreringslaboratorium

Postboks 24
3421 LIERSKOGEN

Tlf. 32 85 89 00 Faks. 32 85 22 08

ohbjor@norsonic.com

http://www.norsonic.com

Norsk akkreditering
CAL 022

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

20.02.1999

05.09.2022


Akkrediteringen omfatter:
Måleområde og usikkerhet vises bare på større skjerm
Den administrative/geografiske enheten: Norsonic AS Gunnersbråtan 2
3408 TRANBY
Permanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Akselerasjonsfølsomhet -spenning
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,12 mV/ms-2 -
70 Hz =< f =< 1 kHz: 3 %
1,2 V/ms-2
1 kHz < f =< 8 kHz: 6 %
8 kHz < f =< 10 kHz: 10 %
Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 16063-21/NTQ-L-17
Akselerasjonsfølsomhet -ladning
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,12 pC/ms-2 -
70 Hz =< f =< 1 kHz: 3 %
1,2 nC/ms-2
1 kHz < f =< 8 kHz: 6 %
8 kHz < f =< 10 kHz: 10 %
Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 16063-21/NTQ-L-17
Akselerasjon
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,1 ms-2 - 100 ms-2
70 Hz =< f =< 1 kHz: 3 %
1 kHz < f =< 8 kHz: 6 %
8 kHz < f =< 10 kHz: 10 %
Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-17
Fallretning
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 1°
0,1°
Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5/NTQ-L-015 ISO 16283-2/NTQ-L-015
Moment
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,4 - 0,5 kgm/s
0,022 kgm/s
Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5/NTQ-L-015 ISO 16283-2/NTQ-L-015 ISO
Hammerdiameter
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
29 mm - 31 mm
0,04 mm
Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5/NTQ-L-015 ISO 16283-2/NTQ-L-015
Hammerkrumming
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
400 mm - 600 mm
15 mm
Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5/NTQ-L-015 ISO 16283-2/NTQ-L-015
Tid mellom suksesive støt
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
80 ms - 120 ms
2 ms
Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5/NTQ-L-015 ISO 16283-2/NTQ-L-015
Permanent laboratorium K06 Akustiske størrelser

Mikrofonfølsomhet - Frittfelt
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3 – 100 mV/Pa
31,5 Hz - 1,25 kHz: 0,2 dB
1,25 Hz - 4 kHz: 0,3 dB
4 kHz - 8 kHz: 0,4 dB
8 kHz - 16 kHz: 0,5 dB
16 kHz - 20 kHz: 0,8 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-012
Referanse-lydkilde - Lydeffektnivå l
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
60 dB - 130 dB re 1 pW in 1/3 octave bands
125 Hz - 160 Hz: 0,8 dB
200 Hz - 250 Hz: 0,6 dB
400 Hz - 4 kHz: 0,5dB
5 kHz - 6,3 kHz: 0,6 dB
8 kHz: 0,6 dB
10 kHz: 0,7 dB
12,5 kHz: 0,9 dB
16 kHz: 1,1 dB
20 kHz: 1,2 dB
50 Hz: 1,5 dB
63 Hz:1,3 dB
80 Hz:1,0 dB
100 Hz:0,9 dB
315 Hz: 0,6 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6926 / ISO 3745 / NTQ-L-016
Lydkalibrator - Lydtrykknivå
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
70 dB - 135 dB re. 20 µPa
31,5 Hz - 125 Hz: 0,15 dB
125 Hz - 4 kHz: 0,09 dB
4 kHz - 8 kHz: 0,15 dB
8 kHz - 16 kHz: 0,3 dB
16 kHz - 20 kHz: 0,8 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942/NTQ-L-002
Lydkalibrator - Frekvens
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
31,5 Hz – 100 kHz
0,1%
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942/NTQ-L-002
Lydkalibrator -Nivåfluktuasjon
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,015 dB – 10 dB
0,015 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942/NTQ-L-002
Lydkalibrator - Distorsjon
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,3 % – 10 %
0,3 %
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942/NTQ-L-002
Lydnivåmåler - Lydtrykknivå
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
70 dB – 130 dB
250 Hz and 1 kHz: 0,16 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3 / NTQ-L-007
Lydnivåmåler - Frittfelt respons
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
70 dB - 120 dB re. 20 µPa
31,5 Hz - 4 kHz: 0,3 dB
4 kHz - 8 kHz: 0,4 dB
8 kHz - 12,5 kHz: 0,5 dB
12,5 kHz - 16 kHz: 0,8 dB
16 kHz - 20 kHz: 1,0 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3 / NTQ-L-007
Lydnivåmåler - Nivålinearitet
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,1 mV – 40 V
31,5 Hz - 16 kHz: 0,15 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3 / NTQ-L-007
Lydnivåmåler - Tonepulsrespons
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
4 kHz sinusoidal
0,2 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3 / NTQ-L-007
Lydnivåmåler - Toppverditest
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
31,5 Hz, 500 Hz, 8 kHz
0,2 dB
1 mV - 40 V
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3 / NTQ-L-007
Lydnivåmåler - Overstyringstest
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
31,5 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz
0,2 dB
1 mV - 40 V
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3 / NTQ-L-007
Mikrofonfølsomhet - Lydtrykk i kopler
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3 – 100 mV/Pa
250 Hz and 1000 Hz: 0,09 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61094-5 / NTQ-L-003
Mikrofonfølsomhet - Elektrostatisk respons
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3 – 100 mV/Pa
31,5 Hz - 1,25 kHz: 0,2 dB
1,25 kHz - 4 kHz: 0,3 dB
4 kHz - 8 kHz: 0,5 dB
8 kHz - 10 kHz: 0,6 dB
10 kHz - 16 kHz: 0,8 dB
16 kHz - 20 kHz: 1,0 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC61094-6/ NTQ-L-003/ NTQ-L-011
Mikrofonforforstrerker - Forsterkning
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-20 dB - +22 dB
0,2 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-10
Mikrofonforforsterker - Inngangskapitans
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,1 pF - 50 pF
±0,1 pF ± 7%
Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-10
Mikrofonforforsterker - Elektrisk støy
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
>=6 dBA; >=10 dBZ re 1 µV
0,5 dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-10
Mikrofonforforsterker - Frekvensrespons
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-2 dB - +2 dB
20 Hz =< f < 100 Hz: 0,1 dB
100 Hz =< f =< 10 kHz: 0,05 dB
10 kHz < f =< 100 kHz: 0,1: 0,1dB
Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-10