open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for INSP 054

Dovre Sertifisering AS

Hovedkontor Stavanger

Postboks 143
4001 Stavanger

+47 511 23 287

post@dovresertifisering.no

http://www.dovresertifisering.no

Norsk akkreditering
INSP 054

Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020

01.04.2016

01.04.2021


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Dovre Sertifisering AS Engelsminnegata 24
4008 Stavanger
Er akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Godkjenning av sveise-prosedyrer 
Inspeksjonsomfang
Nye, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Vedlegg 1, kapittel 3.1.2 Permanent sammenføyning 
Merknad/metode