open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for INSP 009

Norsk Energi Kontroll AS

Postboks 27 Skøyen
0212 Oslo

(+47) 22 06 19 14 / 95 10 11 54.

Oystein.Knutsen@energi.no

http://www.energi.no

Norsk akkreditering
INSP 009

Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020

19.11.2004

18.11.2019


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Norsk Energi Kontroll AS Hoffsveien 13
0275 Oslo
Er akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Gasstype: LPG LNG CNG Naturgass Biogass 
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel:  
Merknad/metode
Anleggstype 1 Anleggstype 2 
Inspeksjonsområde
Kjeleanlegg for damp- og hetvanns-systemer 
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 2 Kjeleanlegg for damp- og hetvannsystemer:  
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Tankanlegg, Gasstype: LPG LNG 
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farligstoff - kapittel 2 Tankanlegg - LPG og LNG:  
Merknad/metode
Anleggstype 1 Anleggstype 2 Anleggstype 3 
Inspeksjonsområde
Tankanlegg Atmosfæriske tanker 
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Kapittel 1 Tankanlegg Atmosfæriske tanker:  
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Prosessanlegg 
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, Kapittel 1 Prosessanlegg:  
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Biogass-produksjons-anlegg 
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, Kapittel 2 Biogass-produksjonsanlegg:  
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Kulde- og varmepumpe-anlegg. 
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 1 Kulde- og varmepumpeanlegg:  
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr 
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Module G: Conformity based on unit verification 
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr 
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Module F: Conformity to type based on pressure equipment verification 
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr 
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Module C2: Conformity to type based on internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals 
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr 
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Module A2: Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals 
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr 
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Module B: EU-type examination - production type - design type 
Merknad/metode