open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for INSP 003

RISE Fire Research AS

Postboks 4767 Sluppen
7465 Trondheim

Tlf. 46 41 80 00 Faks. 73 59 10 44

asbjorn.ostnor@risefr.no

http://www.risefr.no

Norsk akkreditering
INSP 003

Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020

11.10.2002

01.03.2021


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: SP Fire Research AS Tillerbruvegen 202
7092 Tiller
Er akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til produkter (materialer og utstyr) samt installasjoner 
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Direktiv 96/98/EC : 1996: Det marine utstyrsdirektiv med tillegg. Inkluderer de harmoniserte standardene under dette direktivet 
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til produkter (materialer og utstyr) samt installasjoner 
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
 
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til produkter (materialer og utstyr) samt installasjoner 
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Direktiv 2014/90/EU: Det marine utstyrsdirektiv med tillegg. Inkluderer de harmoniserte standardene under dette direktivet 
Merknad/metode