open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for GLP 012

NILU - Avdeling for miljøkjemi

Health Effects Laboratory

Postboks 100
2027 Kjeller

63898000 / 63898050

Evy.Sivesind@nilu.no

http://www.nilu.no

Norsk akkreditering
GLP 012

BEKREFTELSE

på overholdelse av OECD's prinsipper for God laboratoriepraksis (GLP) i henhold til EUs Parlaments - og Rådsdirektiv 2004/10/EC Laboratorieinspeksjon og revisjon av forsøk er gjennomført hos:

NILU - Avdeling for miljøkjemi

Økotoksikologisk laboratorium
Produktgruppe
Ekspertiseområder
Produktgruppe
Industrikjemikalier, kosmetikk, legemidler til humant bruk, legemidler til veterinærmedisinsk bruk, tilsetningsstoffer til matvarer og fõr, pesticider, andre: nano partikler/nano materiale
Ekspertiseområder
Toksikologiske- og mutagenitetsundersøkelser
Dato for besøket: 11 og 12.05.2015
Laboratoriet er innført i Norsk Akkrediterings register over GLP-inspiserte laboratorier og er underlagt bestemmelsene i Norsk Akkrediterings GLP-ordning.
Registreringsnummer: GLP 012
Neste ordinære GLP-inspeksjon vil finne sted innen 2 år og 6 måneder.
NORSK AKKREDITERING