open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 304

Fish Vet Group Norge

Boks 1012 Skøyen
0218 Oslo

21624980

john.mcdougall@fishvetgroup.com

http://www.fishvetgroup.no

Norsk akkreditering
TEST 304

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

05.09.2017

05.09.2022


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Fish Vet Group Norge Hoffveien 21
0275 Oslo
Permanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra laksefisk
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
qPCR-SAV
Merknad
Sanntid PCR. Oppdatert liste over akkrediterte objekter er tilgjengelig hos TEST 304 (Dok id S001-A1)
Objekt
Vev fra laksefisk
Parameter
Infeksiøs lakse anemia virus (ILAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
qPCR-ILAV
Merknad
Sanntid PCR. Oppdatert liste over akkrediterte objekter er tilgjengelig hos TEST 304 (Dok id S001-A1)
Objekt
Vev fra laksefisk
Parameter
Bacterial kidney disease (BKD)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
qPCR-BKD
Merknad
Sanntid PCR. Oppdatert liste over akkrediterte objekter er tilgjengelig hos TEST 304 (Dok id S001-A1)