Akkrediteringsomfang | Norsk Akkreditering

open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 305

Eurofins Radonlab AS

Postboks 24 Blindern
0373 Oslo

21960350

hege.johnsrud@eurofins.no

http://www.eurofins.no

Norsk akkreditering
TEST 305

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

01.12.2017

01.12.2022


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: Eurofins Radonlab AS Gaustadalléen 23 D
0373 Oslo
Permanent laboratorium
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Innemiljøluft
Parameter
Måling av radon (Rn-222) aktivitetskonsentrasjon ved hjelp av CR-39 lukket sporfilm
Referansestandard
ISO 11665-4
Intern metode identitet
AM337.01
Merknad