open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsomfang for TEST 272

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Postboks 163
2830 Raufoss

40001011/61153625

kai.skinstad@sintef.no

http://www.manufacturing.no

Norsk akkreditering
TEST 272

Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025

03.01.2013

03.01.2018


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten: SINTEF Raufoss Manufacturing AS Box 163 2831 Raufoss Sintef Raufoss Manufacturing - Laboratorier Enggt. 40
2831 Raufoss
Permanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Strekkprøving - Prøvingsmetode i romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1 - TILBAKETRUKKET
Intern metode identitet
Metode 08 Strekkprøving
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Vickershardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
Metode 03 Hardhetsmåling
Merknad
Objekt
Metallisk materiale - sveis og grunnmateriale
Parameter
Standard testmetode for strekkprøving
Referansestandard
ASTM E8 / E8M - 15a - TILBAKETRUKKET
Intern metode identitet
Metode 08 Strekkprøving
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Brinell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6506-1
Intern metode identitet
Metode 03 Hardhetsmåling
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Rockwell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6508-1 TILBAKETRUKKET
Intern metode identitet
Metode 03 Hardhetsmåling
Merknad
Scale C